Sirena SI-7-OA

Orka Sirena predstavlja novu generaciju u Orkinoj paleti varalica a ujedno je i naslednica već postojećih šed tvistera. Sam oblik sirene nam ukazuje na to o kakvoj se varalici radi i za koju je svrhu namenjena, naizgled moćno telo koje se završava nešto širim i dužim repom i na samom završetku repnim perajem. Ovo repno peraje prouzrokuje brzo otvaranje varalice i pri naj slabijem povlačenju. Orka Sirena za razliku od šed tvistera ima nešto finiju vibraciju i namenjena je za lov smuđa, štuke, soma, bandara... Način vođenja ove varalice je identičan sa načinom vođenja svih mekih varalica ( stani - kreni ). Sirena se proizvodi u veličinama od 70 mm,100 mm, 120 mm i 150mm, radi se u 11 dekora u kojima je osnovica sedef pigment.

Šifra varalice :straighten 2111-SI-7-OA
grade Dužina : 70.00 mm
grade Težina : 1.50gr

grade P    r    i    c    e grade

Please register to get latest prices ! Registration
Način korišćenja Sirena SI-7-OA

Boje